Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het beroep van appellante dat haar eindpaper ongeldigs is verklaard en dat zij voor een periode van 12 maanden wordt uitgesloten van alle tentamens, examens en toetsen deels ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE van Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Bos- en Natuurbeheer om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de Commissie Decentrale Toelating ACTA, betreffende de toekenning van het rangnummer, ongegrond is verklaard.