Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE
 • Verzoeken tot schadevergoeding

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het coschap Dermatologie, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing cvan de Examencommissie ESL om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Rechtsgeleerdheid te geven, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de directie van het Instituut voor Commercieel Management hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding CommerciĆ«le Economie: Global Marketing en Sales, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij omdat niet tijdig aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, ongegrond is verklaard.