Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Fontys Hogescholen, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur Fontys Hogeschool ICT om geen tolk gebarentaal ter beschikking te stellen, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van het Domein Business, Finance & Law, haar wegens fraude uit te sluiten van de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid van het tentamen criminologie, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland tegen de beslissing van de moduleleider/examencommissie om appellante wegens onvoldoende participatie uit te sluiten van deelname aan de toetsen van de desbetreffende onderwijseenheid.