Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE
 • Verzoeken tot schadevergoeding

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het toelatingsonderzoek maatschappijwetenschappen in het kader van het colloquium doctumonderzoek, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Leraar Engels, ongegrond is verklaard
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door de directeur van het Domein Business, Finance en Law verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bedrijfskunde, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Gezondheid om de gemaakte herkansing niet te beoordelen omdat appellant niet voor dat tentamen stond ingeschreven, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van de deeltijdopleiding Management Economie en Recht (MER DT) hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.