Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van scriptie en de afwijzing van de gevraagde schadevergoeding wegens studievertraging, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Domein Management, Finance en Recht, opleiding HBO Rechten, haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar wegens niet tijdige betaling niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, niet ontvankelijk is verklaard.