Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling (cijfer 6) van het Empirisch afstudeeronderzoek klinische psychologie, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep van appellante tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie op het verzoek tot een gedeeltelijke herkansing van het vak Pleitoefening, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Communication and Multimedia Design om in verband met geconstateerde fraude het tentamen Inleiding Programmeren ongeldig te verklaren en appellant uit te sluiten van de herkansing, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen beslissing van CBE Erasmus universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie Rotterdam School of Management op het verzoek om een herbeoordeling van zijn masterthesis, ongegrond is verklaard.