Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep CBHO 2017/049.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen om zijn verlengingsverzoek geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens af te wijzen, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van College van Beroep voor de Examens Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Faculteit Bestuur, recht en Veiligheid hem voor de opleiding HBO-Rechten een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Verzoekschrift tot toekenning van schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen door het college van bestuur van de Universiteit Leiden.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie wegens een onregelmatigheid respectievelijk plagiaat de desbetreffende twee toetsen ongeldig te verklaren en appellante uit te sluiten van alle toetsen in de periode oktober en november 2016.