Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.
 • Verzet tegen de uitspraak van het College van 22 juni 2016, CBHO 2015/246, waarbij het beroep kennelijk ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant niet-ontvankelijk is verklaard wegens het niet tijdig indienen/aanvullen van de gronden.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de inhoud van het aan hem door de Examencommissie verstrekte diplomasupplement, ongegrond is verklaard.