Skip content

CBHO homepage

De volgende beslissingen kunnen aan het College worden voorgelegd:

 • (Instellings-)Collegegeld of examengeld
 • FinanciĆ«le ondersteuning uit profileringsfonds
 • In- en uitschrijving
 • Vrijstellingen op grond van andere diploma's
 • Decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • Overtreding van de huis- en orderegels
 • Beslissingen van het CBE

CBHO actueel…

Recente Uitspraken

 • Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om geen dispensatie te verlenen van het verstrijken van de geldigheidsduur van tentamens en studieresultaten alsmede tegen de weigering een diploma voor de ongedeelde opleiding te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Tilburg waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing om haar niet vrij te stellen van het betalen van collegegeld voor het collegejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directie van de Rotterdam Academy hem een negatief studieadvies met een bindende afwijzing te verstrekken voor het AD programma Accountancy, ongegrond is verklaard
 • Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
 • Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van het stageverslag, ongegrond is verklaard.