Skip content

Dinsdag 4 juli 2017

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2016/139 – Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de faculteitsdirecteur van de Faculteit der Economie en Management tot beëindiging van de inschrijving met terugwerkende kracht gegrond is verklaard, voor zover haar een geringere schadevergoeding is toegekend dan gevraagd.
  • Zaak 2017/083 – Beroep tegen de beslissing van de Vrije Universiteit waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de selectiecommissie ACTA, betreffende de toekenning van het rangnummer voor opleiding tandheelkunde, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/083.1 – Verzoek voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op het bezwaar betreffende de decentrale selectieprocedure tandheelkunde.
  • Zaak 2017/084 – Beroep tegen de beslissing van de Vrije Universiteit waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de selectiecommissie ACTA, betreffende de toekenning van het rangnummer voor opleiding tandheelkunde, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/084.1 – Verzoek voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op het bezwaar betreffende de decentrale selectieprocedure tandheelkunde.

10.00 uur 2016/139
10.30 uur 2017/083.1 en 2017/083, 2017/084.1 en 2017/084