Skip content

Dinsdag 4 juli 2017

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2016/139 – Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de faculteitsdirecteur van de Faculteit der Economie en Management tot beëindiging van de inschrijving met terugwerkende kracht gegrond is verklaard, voor zover haar een geringere schadevergoeding is toegekend dan gevraagd.

10.00 uur 2016/139