Skip content

Donderdag 7 septemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/102/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/100/CBE – Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep van appellante tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie op het verzoek tot een gedeeltelijke herkansing van het vak Pleitoefening, ongegrond is verklaard.