Skip content

Maandag 13 maart 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2016/244/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE De Haagse Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid om hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding HBO-Rechten te geven, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/251 – Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de voorwaarden betreffende de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/042.4 – Verzoek om herziening van de uitspraak van 23 augustus 2016, CBHO 2016/042, waarbij het beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit van 28 januari 2016 gegrond is verklaard en is opgedragen binnen twaalf weken een nieuwe beslissing te nemen.
  • Zaak 2016/222 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit waarbij de hoogte van de aan appellante verschuldigde dwangsom is vastgesteld.
  • Zaak 2016/216/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem namens de decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Technische Informatica, onngegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/044.1 – Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van de beslissing op het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar niet toe te laten tot de tweede ronde van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, waarbij het verzoek wordt ingewilligd.