Skip content

Maandag 17 juli 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/107 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij het bezwaar van appellante tegen het haar toegekende rangnummer in het kader van de decentrale selectie voor de opleiding Tandheelkunde, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/107.1 – Verzoek voorlopige voorziening in afwachting van beslissing op beroep CBHO 2017/107 opdat aan het onderwijs kan worden deelgenomen dan wel aan de voorbereiding daarop.
  • Zaak 2017/051/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie van de Graduate School of Social Sciences op het verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van studieresultaten, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/048/CBE – Beroep tegen (de tekst van) de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de dean van de Graduate School of Social Sciences van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, haar geen toestemming te verlenen voor het doen van veldwerk/stage , niet-ontvankelijk is verklaard.
  • Zaak 2017/079/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra tentamenkans voor het vak Staatrecht toe te kennen wegens termijnoverschrijding niets-ontvankelijk is verklaard
  • Zaak 2017/105 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen het hem toegekende rangnummer in het kader van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

13.45 uur 2017/107 en 2017/107.1
14.30 uur 2017/051/CBE en 2017/048/CBE
15.15 uur 2017/079/CBE
15.45 uur 2017/105