Skip content

Maandag 19 juni 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/036/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.
  • Zaak 2017/056/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/057/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling en begeleiding van de afstudeeropdracht opleiding Informatica, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/257/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie het eerder aan hem uitgereikte getuigschrift wegens een administratieve omissie ongeldig te verklaren en terug te vorderen, ongegrond is verklaard.