Skip content

Vrijdag 22 decemberĀ 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/210 – Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven voor het studiejaar 2017-2018, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/224.1/CBE – Verzoek om een extra tussentijdse tentamenkans voor de "course Group Theory" bij wijze van een voorlopige voorziening.
  • Zaak 2017/224/CBE

10.00 uur 2017/210
10.30 uur 2017/224.1 en 2017/224