Skip content

Vrijdag 24 maart 2017

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2017/006/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de gevraagde herbeoordeling te weigeren, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/258/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Commerciële Economie, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/262/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding HBO ICT, ongegrond is verklaard.