Skip content

woensdag 15 maart 2017

(Incidentele zittingsdag)

Zaken die op deze zitting worden behandeld

  • Zaak 2016/255/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard
  • Zaak 2017/002/CBE – Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs op het verzoek tot een extra toetskans voor het inleveren van de stageportfolio, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/212/CBE – Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein ‘Business, Finance & Law, opleiding HBO Rechten, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2016/252/CBE – Beroep tegen de beslissing van College van Beroep voor de Examens Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem voor de opleiding Bedrijfskunde MER een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.
  • Zaak 2017/049.1/CBE – Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep CBHO 2017/049.