Skip content

Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b

Zaak

2017/038/CBE

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het vak Financial Accounting, ten behoeve van de opleiding International Business Administration, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/199/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Universiteit Maastricht waarbij het beroep van appellante tegen weigering van de examencommissie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences om een derde beoordelaar aan te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/171/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Christelijke Hogeschool Windesheim van 24-8-2016, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van de Landelijke Kennistoets Rekenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/333/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Archeologie de beoordeling van de bachelorthesis op een 6,5 vast te stellen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/308/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Zorg betreffende de herziene beoordeling van het casereport, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/307/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Zorg betreffende de herziene beoordeling van het casereport, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/189/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Instituut voor Media inzake op zijn bezwaar tegen de beoordeling van het onderdeel Nieuwe Dingen Doen, ongegrond is verklaard.