Skip content

Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b

Zaak

2017/109/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling (cijfer 6) van het Empirisch afstudeeronderzoek klinische psychologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/102/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/093/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Erasmus universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie Rotterdam School of Management op het verzoek om een herbeoordeling van zijn masterthesis, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/057/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling en begeleiding van de afstudeeropdracht opleiding Informatica, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/038/CBE

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het vak Financial Accounting, ten behoeve van de opleiding International Business Administration, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/199/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Universiteit Maastricht waarbij het beroep van appellante tegen weigering van de examencommissie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences om een derde beoordelaar aan te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/171/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Christelijke Hogeschool Windesheim van 24-8-2016, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van de Landelijke Kennistoets Rekenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/333/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Archeologie de beoordeling van de bachelorthesis op een 6,5 vast te stellen, ongegrond is verklaard.

Pagina's