Skip content

OER bacheloropleiding Technische Informatica: artikelĀ 27A

Zaak

2016/216/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem namens de decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Technische Informatica, onngegrond is verklaard.