Skip content

UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid

Zaak

2017/242/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de facultaire Examencommissie om hem namens het faculteitsbestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/071/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes, Faculteit Educatie haar een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/248/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directie van de Rotterdam Academy hem een negatief studieadvies met een bindende afwijzing te verstrekken voor het AD programma Accountancy, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/241/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Geneeskunde haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/227/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de hogeschool Inholland Haarlem waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar een BNSA te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/221/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Werktuigbouwkunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/216/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem namens de decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Technische Informatica, onngegrond is verklaard.

Zaak

2016/188/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Instituut voor Gezondheidszorg haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Pagina's