Skip content

BNSA

Zaak

2017/209/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool der Kunsten te Utrecht waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Kunst en Economie haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Economie en Kunst, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/205/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie DAR om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/203/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Erasmus School of Law om aan hem namens de --- een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/202/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om aan hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Commerciële Economie.

Zaak

2017/201

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Juridische Hogeschool Avans – Fontys waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de Examencommissie om appellante namens het instellingsbestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding HBO-Rechten, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/199/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Leraar Engels, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/194/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hotelschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te vertrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/191/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door de directeur van het Domein Business, Finance en Law verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bedrijfskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/188

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bestuurskunde ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/186 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie van de Undergraduate School Wijsbegeerte en Religiestudies haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Islam en Arabisch, ongegrond is verklaard.

Pagina's