Skip content

BNSA

Zaak

2017/147

Beroep tegen de beslissing van de voorzitter van de Examencommissie van de Erasmus School of Law om appellante namens de decaan van de ESL een bindend negatief studieadvies te verstrekken.

Zaak

2017/131/CBE

Beroep tegen de beslissijng van de excamencommissie ESCOM om aan appellante een BNSA te verstrekken.

Zaak

2017/129/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/072/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Europese Studies, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/071/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes, Faculteit Educatie haar een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/055/CBE

Beroep tegen beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te geven voor de opleiding werktuigbouwkunde, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/030/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem door de decaan van de Faculteit Luchtvaarttechniek en Ruimtevaarttechniek gegeven BNSA, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/029/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het AD-programma Crossmediale Communicatie, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/026/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem door de decaan van de Faculteit Luchtvaarttechniek en Ruimtevaarttechniek gegeven BNSA voor de opleiding Aerospace Engineering.

Pagina's