Skip content

BNSA

Zaak

2018/016/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Technologie, Innovatie e& Samenleving om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bouwkunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/010/CBE

Beroep tegen de nieuwe beslissing van het CBE van de TU Delft waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de decaan van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek om hen een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Aerospace Engineering, wederom ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/250/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het instituut Bedrijfskunde en Rechten om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding HBO-Rechten, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/245/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/244/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Economie en Bedrijfskunde om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/243/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hanzehogeschool Groningen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de dean van het Instituut Engineering hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/241/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de HKU waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Kunst en Economie om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/236/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/219/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de manager Onderwijs & Onderzoek om hem namens de directeur van het Domein Onderwijs en Innovatie een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de Lerarenopleiding Scheidkunde VT, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/226/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, gegrond is verklaard, voor zover de Examencommissie is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Pagina's