Skip content

Harde knip

Zaak

2017/178/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/069/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie FSW hem niet toe te laten tot het masterscriptietraject, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/106/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie Faculteit der Geneeskunde op zijn verzoek om toegelaten te worden tot de masteropleiding, vooruitlopend op het behalen van het bachelordiploma, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/284.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening inhoudende dat verzoeker aan het onderwijs in de masterfase kan deelnemen tot het College in zaak 2013/284 heeft beslist.

Zaak

2013/284 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen beslissing CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid hem geen extra herkansing voor het vak personen-, familie- en erfrecht te verlenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/283.1

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening inhoudende dat verzoeker aan het onderwijs in de masterfase kan deelnemen tot het College in zaak 2013/283 heeft beslist.

Zaak

2013/283/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Uniiversiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn verzoek om ontheffing van de "harde knip" af te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/055.1

Verzoek om een voorlopige voorziening in zaak 2013/055, inhoudende dat verzoeker het onderwijs kan blijven volgen totdat het College in beroep uitspraak heeft gedaan.

Zaak

2013/055

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid hem niet tussentijds toe te laten tot 5 tentamens, ongegrond is verklaard.