Skip content

Studeerbaarheid

Zaak

2017/054

Beroep tegen de beslissing van het CvB van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar tegen de beslissing om appellant te verwijderen uit het honoursprogramma in verband met het niet voldoen aan toelatingseisen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/262/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding HBO ICT, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/181/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra herkansing toe te kennen voor het onderdeel Landelijke Kennistoets (LKT), ongegrond is verklaard.

Zaak

2012/156/CBE

Beroep van appellant tegen de beslissing van het CBE Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het beroep tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid niet toe te staan voor de vrijgestelde vakken studiereslutaten in te brengen die behaald zijn aan de masteropleiding Fiscale econiomie van de UvA, ongegrond is verklaard.