Skip content

Kennen en kunnen

Zaak

2017/039.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissingen van de examencommissie Instituut voor Lerarenopleidingen het tentamen ENSG1B02X wegens fraude ongeldig te verklaren en appellant uit te sluiten van de tentamens Syntax 1, Grammar 1, Phonetics 1, Vakdidactiek/Helpdesk; Effectief leren en dir. instructie alsmede Arrangeren digitaal leermateriaal, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/038/CBE

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het vak Financial Accounting, ten behoeve van de opleiding International Business Administration, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/028/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Van Hall Larenstein Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de afstudeeropdracht (Thesis), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/017/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het essay ten behoeve van de opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/016/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het Rapport Haalbaarheidsstudie ten behoeve van de minor Creativiteit i.k.v. opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard. Verzoek om beoordeling door een andere examinator.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/199/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Universiteit Maastricht waarbij het beroep van appellante tegen weigering van de examencommissie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences om een derde beoordelaar aan te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/164/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de nieuwe beoordeling van het research project I, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/113.5

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie dat hij de afstudeeropdracht niet mag afronden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/069/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examinator om geen studiepunten toe te kennen voor het onderdeel ‘aanwezigheid tijdens onderwijs’ ongegrond is verklaard.

Pagina's