Skip content

Herkansing

Zaak

2017/221/CBE

Beroep tegen de beslissingen van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij de administratieve beroepen van appellante tegen de beslissingen van de examencommissie om het verzoek om een extra herkansing af te wijzen en om haar een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond zijn verklaard.

Zaak

2017/181/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Gezondheid om de gemaakte herkansing niet te beoordelen omdat appellant niet voor dat tentamen stond ingeschreven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/042/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde hem een laatste herkansingsmogelijkheid te bieden voor het afstudeerproject, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/100/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep van appellante tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie op het verzoek tot een gedeeltelijke herkansing van het vak Pleitoefening, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/095/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Communication and Multimedia Design om in verband met geconstateerde fraude het tentamen Inleiding Programmeren ongeldig te verklaren en appellant uit te sluiten van de herkansing, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/076.1

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op het beroep 2017/076.

Zaak

2017/079/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra tentamenkans voor het vak Staatrecht toe te kennen wegens termijnoverschrijding niets-ontvankelijk is verklaard

Zaak

2017/078/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering van de examencommissie op het verzoek om een extra herkansing voor het vak Inleiding Strafrecht, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/076/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys waarbij het administratief beroep van appellante tegen de geweigerde herkansing(en) 21+ toets, ongegrond is verklaard.

Pagina's