Skip content

Termijn van orde

Zaak

2016/262/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding HBO ICT, ongegrond is verklaard.

Zaak

2011/032/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep tegen het besluit van de examencommissie Bachelor Archeologie appellante een negatief bindend studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.