Skip content

Beoordeling

Zaak

2017/134

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het coschap Dermatologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/112/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het Praktijk 2-examen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/109/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van de tegen de beoordeling (cijfer 6) voor het Empirisch afstudeeronderzoek klinische Psychologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/102/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/099/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de (herkanste) eindopdracht, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/098/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het Project Natuurkunde/Sterrenkunde en de registratiedatum van de uitslag, nu de gevraagde aanpassingen zijn/worden aangebracht, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/063/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van het stageverslag, ongegrond is verklaard.

Pagina's