Skip content

Beoordeling

Zaak

2017/098/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het Project Natuurkunde/Sterrenkunde en de registratiedatum van de uitslag, nu de gevraagde aanpassingen zijn/worden aangebracht, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/057/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling en begeleiding van de afstudeeropdracht opleiding Informatica, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/038/CBE

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het vak Financial Accounting, ten behoeve van de opleiding International Business Administration, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/035/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een onvoldoende toe te kennen voor het vak Onderzoek master lerarenopleiding, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/028/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Van Hall Larensteyn Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de afstudeeropdracht (Thesis), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/017/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het essay ten behoeve van de opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Pagina's