Skip content

Beoordeling

Zaak

2018/051/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentalen Privaatrecht deel A, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/043/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door examinator vastgestelde cijfer voor de masterscriptie Psychologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen Voortgezette Wiskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/232/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de mastercursus Voorbereiding Onderzoek , ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de UM waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen International and European Law ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/247/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de VU waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen Cases in organisatiedynamiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/005/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Maastricht waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de Bachelorthesis, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/003/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem alsnog het behaalde cijfer voor de groepsopdracht toe te kennen omdat hij ten tijde van die opdracht niet ingeschreven stond voor het desbetreffende tentamenonderdeel, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/233/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Fontys Hogescholen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Godsdienst – Pastoraal Werk van de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing betreffende de onvoldoende beoordeling van een stage en de daaruit voortvloeiende verplichting om aanvullend extra vakken van het nieuwe curriculum af te ronden, ongegrond verklaard is.

Zaak

2017/204/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de afstudeerstage (opleiding Watermanagement), ongegrond is verklaard.

Pagina's