Skip content

Beoordeling

Zaak

2017/204/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de afstudeerstage (opleiding Watermanagement), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/167/CBE

Beroep tegen de weigering van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam om te beslissen op het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het werkperiode-assessment ten behoeve van de opleiding Duale BE.

Zaak

2017/164/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het toelatingsonderzoek maatschappijwetenschappen in het kader van het colloquium doctumonderzoek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/150/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Protestantse Theologische universiteit (PThU) waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de masterthesis voor de opleiding Predikantschap, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/134

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het coschap Dermatologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/112/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het Praktijk 2-examen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/109/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling (cijfer 6) van het Empirisch afstudeeronderzoek klinische psychologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/102/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/099/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de (herkanste) eindopdracht, ongegrond is verklaard

Pagina's