Skip content

Persoonlijke omstandigheden

Zaak

2017/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/026/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem door de decaan van de Faculteit Luchtvaarttechniek en Ruimtevaarttechniek gegeven BNSA voor de opleiding Aerospace Engineering.

Zaak

2017/001/CBE

Beroep tegen de herziene beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie geen extra herkansing toe te kennen, ongegrond is verklaard en het verzoek om schadevergoeding is afgewezen.

Zaak

2016/260/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen om zijn verlengingsverzoek geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens af te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/256/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/255/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/254/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Avans Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Academie voor Gezondheidszorg hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Verpleegkunde te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/253/CBE

Beroep tegen de beslissing van College van Beroep voor de Examens Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Faculteit Bestuur, recht en Veiligheid hem voor de opleiding HBO-Rechten een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/241/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Geneeskunde haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Pagina's