Skip content

Persoonlijke omstandigheden

Zaak

2017/191/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door de directeur van het Domein Business, Finance en Law verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bedrijfskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/103.5

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar niet toe te laten tot de tweede ronde van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/081

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Avans Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van de TWK-commissie op het verzoek de inschrijving met tergwerkende te beëindigen en het collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/071/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes, Faculteit Educatie haar een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/029/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het AD-programma Crossmediale Communicatie, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/026/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem door de decaan van de Faculteit Luchtvaarttechniek en Ruimtevaarttechniek gegeven BNSA voor de opleiding Aerospace Engineering.

Zaak

2017/018/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie dat hij als vervangende tentamens uit het oude programma de onderdelen “Mechanismes of Siease2”en “Vraagstukken Spoedeisende Zorg”, de “Voortgangstoets MM12” en “Basic Life Support training ”dient af te ronden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/014/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Tandheelkunde de geldigheidsduur van tentamenresultaten/behaalde studiepunten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/002/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs op het verzoek tot een extra toetskans voor het inleveren van de stageportfolio, ongegrond is verklaard.

Pagina's