Skip content

Voorlopige voorziening

Zaak

2018/054.1

Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van de beslissing op administratief beroep tegen de opgelegde schhorsing het onderwijs en de co-schappen te kunnen vervolgen.

Zaak

2017/228.1

Verzoek om een voorlopige voorziening opdat verzoeker kan deelnemen aan het geplande co-schap in afwachting van een beslissing van de Vrije Universiteit op het beroep en bezwaar betreffende een beoordeling en het stopzetten van het studiepad..

Zaak

2017/224.1/CBE

Verzoek om een extra tussentijdse tentamenkans voor de "course Group Theory" bij wijze van een voorlopige voorziening.

Zaak

2017/211 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

Zaak

2017/198.1

Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van een beslissing op bezwaar door het College van Bestuur van de Open Universiteit te mogen deelnemen aan het tentamen Europees Recht.

Zaak

2017/197.1

Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van een beslissing op bezwaar door het College van Bestuur van de Open Universiteit te mogen deelnemen aan het tentamen Europees Recht.

Zaak

2017/194.1

verzoek voorlopige voorziening om in afwachting van de beslissing op het beroep 2017/194 deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten en tentamens als ware hij ingeschreven.

Zaak

2017/186.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek om een voorlopige voorziening om in afwachting van een beslissing op het beroep CBHO 2017/186 deel te mogen nemen aan het onderwijs en tentamens.

Zaak

2017/162.1/CBE

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tot toelating tot het onderwijs, in het bijzonder de toets Plantenkennis Startsortiment, in afwachting van de beslissing op het beroep CBHO 2017/162.

Pagina's