Skip content

WHW art. 7.8b

Zaak

2017/242/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de facultaire Examencommissie om hem namens het faculteitsbestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/241/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de HKU waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Kunst en Economie om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/191/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen het door de directeur van het Domein Business, Finance en Law verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bedrijfskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/165/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van de deeltijdopleiding Management Economie en Recht (MER DT) hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/162/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om hem namens het CvB een bindend negatief studieadvies te geven voor de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/262/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding HBO ICT, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/258/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Commerciële Economie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/239.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het beroep van appellant tegen de weigering van het faculteitsbestuur de bsa-norm voor hem te verlagen op grond van persoonlijke omstandigheden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/216/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen het aan hem namens de decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica verstrekte bindend negatief studieadvies voor de opleiding Technische Informatica, onngegrond is verklaard.

Pagina's