Skip content

Bekendmaking

Zaak

2017/049.1/CBE

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep CBHO 2017/049.

Zaak

2016/252/CBE

Beroep tegen de beslissing van College van Beroep voor de Examens Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem voor de opleiding Bedrijfskunde MER een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/053/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de herbeoordeling van zijn afstudeerwerkstuk, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/070

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem niet met terugwerkende kracht in te schrijven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/215/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante wegens termijnoverschrijding bij het indienen van het beroepschrift, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2013/083/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid tot handhaving van de vaststelling van het deelcijfer voor het vak Internationaal belastingrecht, ongegond is verklaard.

Zaak

2013/065/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep tegen beslissing van de examencommissie Economie en Bedrijfskunde inzake de klacht over het afstudeerproces, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2013/065/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellant tegen een beslissing van de examencommissie Economie en Bedrijfskunde wegens termijnoverschrijding, niet-ontvankelijk is verklaard.

Pagina's