Skip content

WHW art. 7.66 lid 2

Zaak

2017/099/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de (herkanste) eindopdracht, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/076.1

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op het beroep 2017/076.

Zaak

2017/076/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys waarbij het administratief beroep van appellante tegen de geweigerde herkansing(en) 21+ toets, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/028/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Van Hall Larenstein Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de afstudeeropdracht (Thesis), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/017/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het essay ten behoeve van de opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/016/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het Rapport Haalbaarheidsstudie ten behoeve van de minor Creativiteit i.k.v. opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard. Verzoek om beoordeling door een andere examinator.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de gevraagde herbeoordeling te weigeren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/164/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de nieuwe beoordeling van het research project I, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/113.5

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie dat hij de afstudeeropdracht niet mag afronden, ongegrond is verklaard.

Pagina's