Skip content

WHW art. 7.66 lid 2

Zaak

2017/028/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Van Hall Larensteyn Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de afstudeeropdracht (Thesis), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de gevraagde herbeoordeling te weigeren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/164/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de nieuwe beoordeling van het research project I, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/113.5

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie dat hij de afstudeeropdracht niet mag afronden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/080.5/CBE

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de (her-)beoordeling van het onderdeel 'Privaatrecht in werking' van de masteropleiding Privaatrecht, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/055/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling door de examinator van de Stage Research Project Cell biology, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/053/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de herbeoordeling van zijn afstudeerwerkstuk, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/027/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Open Universiteit, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van de cursus Projectmanagement: inrichten van projecten met een onvoldoende, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/333/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Archeologie de beoordeling van de bachelorthesis op een 6,5 vast te stellen, ongegrond is verklaard.

Pagina's