Skip content

Inschrijving

Zaak

2018/069

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering zijn inschrijving met terugwerkende kracht te beëindigen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/024.5

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis omdat niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichtingen en geen vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van buitenlandse diploma’s is verleend, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/020

Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar tegen de beslissing de inschrijving te annuleren, ongegrond is verklaard..

Zaak

2018/017.5

Beroep tegen de beslissing van de Hanzehogeschool waarbij het bewaar van appellant tegen de beslissing van het hoofd studentenadministratie om hem niet met terugwerkende kracht opnieuw in te schrijven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/002

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control om hem niet in te schrijven voor de opleiding Wiskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/001

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directie van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control om hem niet in te schrijven voor de opleiding IBMS wegens het niet voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/239

Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij omdat niet tijdig aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/210

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven voor het studiejaar 2017-2018, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/181/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Gezondheid om de gemaakte herkansing niet te beoordelen omdat appellant niet voor dat tentamen stond ingeschreven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/133

Beroep tegen de beslissing van de Vrije Universiteit waarbij het bezwaar tegen de weigering haar in te schrijven voor de opleiding geneeskunde i.v.m. een iudicium abeundi, ongegrond is verklaard.

Pagina's