Skip content

2016/252/CBE

Beroep tegen de beslissing van College van Beroep voor de Examens Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie hem voor de opleiding Bedrijfskunde MER een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2016/252
Zittingsdag: woensdag 15 maart 2017
Datum uitspraak: 22-05-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.3. Ingevolge artikel 7.1, eerste lid, van de toepasselijke Onderwijs- en examenregeling (hierna: de OER) wordt een studieadvies schriftelijk of per e-mail aan het hogeschool e-mailadres van de student uitgebracht. Voorts is de student ingevolge artikel 1.2, vierde lid, van de OER verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van zijn hogeschool e-mailadres. Daarmee is gewaarborgd dat de student op deze wijze voldoende bereikbaar is. Het BNSA kon appellant derhalve per e-mail worden bekendgemaakt. Voor zover appellant betoogt dat de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is, kan het College hem daarin evenmin volgen. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij gedurende zijn verblijf in Kroatië niet in staat was zijn e-mail te lezen. Hij is voorts op 24 augustus 2016, voor afloop van de beroepstermijn, bekend geraakt met het BNSA en had toen derhalve nog tijdig een administratief beroepschrift kunnen indienen. Dat hij eerst met zijn studieloopbaanbegeleider wilde overleggen alvorens administratief beroep in te stellen, zoals appellant ter zitting van het College heeft toegelicht, doet aan die mogelijkheid op zichzelf niet af. Verweerder heeft het administratief beroep derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Downloads