Skip content

2016/258/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Commerciële Economie, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2016/258
Zittingsdag: Vrijdag 24 maart 2017
Datum uitspraak: 09-05-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.5 Dat appellant in september 2016 nog een vak heeft behaald, kan aan het op 18 juli 2016 aan hem gegeven BNSA niet afdoen, omdat daarvoor slechts de door hem in het eerste studiejaar behaalde punten van belang zijn. Appellant heeft toen hij 19 punten had gehaald een waarschuwing ontvangen. In die waarschuwing is vermeld: “ben je van mening dat er bij jou sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studievertraging verklaren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je studentendecaan”. Gelet hierop, komt het voor risico van appellant dat hij de persoonlijke omstandigheid niet eerder heeft gemeld. Het CBE heeft daarom mogen overwegen dat er een onvoldoende causaal verband bestaat tussen de persoonlijke omstandigheid en de opgelopen studievertraging.

Downloads