Skip content

2017/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaaknummer: 2017/036
Zittingsdag: Maandag 19 juni 2017
Datum uitspraak: 05-07-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.3.2. In hetgeen appellante heeft aangevoerd, ziet het College geen aanleiding voor het oordeel dat de beslissing van verweerder van 5 december 2016 niet in stand kan blijven. Het College overweegt daartoe dat in het antwoordmodel weliswaar een op een bepaald onderdeel foutief antwoord is opgenomen, maar vaststaat dat voor dit onderdeel geen punten konden worden behaald, zodat appellante op geen enkele wijze hierdoor is benadeeld. Reeds daarom bestaat er geen grond voor het oordeel dat de hogeschool gehouden was appellante compensatiepunten toe te kennen. Hetgeen appellante in dat verband heeft aangevoerd, onder meer over het Besluit Examencommissie, kan derhalve niet slagen. Het College overweegt voorts dat het besluit de beoordeling van de student betreft en niet de beoordeling van het functioneren van de hogeschool. Dat appellante het oneerlijk vindt dat een fout van de hogeschool geen gevolgen met zich brengt, doet aan het voorgaande niet af. De stelling van appellante dat bij alle andere vakken ook punten worden toegekend voor het noemen van een artikel, arrest of conclusie en dat dit bij het vak Materieel Strafrecht ten onrechte niet is gebeurd en dat de puntenverdeling bij vraag 7 te streng is, kan, gelet op het onder 2.3.1. genoemde toetsingskader, hier niet aan de orde komen.
Het betoog faalt.

Downloads