Skip content

2017/048/CBE

Beroep tegen (de tekst van) de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de dean van de Graduate School of Social Sciences van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, haar geen toestemming te verlenen voor het doen van veldwerk/stage , niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaaknummer: 2017/048
Zittingsdag: Maandag 17 juli 2017
Datum uitspraak: 24-08-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.4. Nu appellante in beroep bij het CBHO heeft toegelicht dat zij het slechts niet eens is met de beslissing dat zij geen veldwerk mag doen in een ander ontwikkelingsland en die beslissing blijkens hetgeen onder 2.3 is weergegeven, is ingetrokken, heeft appellante geen belang bij het door haar bij het CBHO ingestelde beroep. Hetgeen zij met het beroep wil bereiken, was immers in maart 2016 al bereikt.

Downloads